Economie Sociala @ Carusel

spalatorie auto

Asociatia Carusel, in calitate de Partener 4, a obtinut pe data de 13.01.2015 o finantare a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in cadrul axei nr. 6, Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. In cadrul proiectului Facil – Solidaritate prin Economie Sociala, Asocatia Carusel va dezvolta doua structuri de economie sociala, respectiv infiintarea unei edituri si a unei spalatorii auto. In cadrul spalatoriei auto vor fi angajate 5 persoane apartinand grupurilor vulnerabile de etnie roma. In luna februarie, cele 5 persoane de etnie roma vor fi informate si consiliate in cadrul proiectului, iar in lunile martie si aprilie vor participa la un curs de calificare de nivel 1, in urma caruia vor fi certificate ANC. Incepand cu luna mai a anului 2015, cei cinci vor deveni angajati ai spalatoriei. Tot in aceeasi luna vor fi angajati in cadrul spalatoriei auto un manager si un asistent social.

 

In cadrul proiectului, respectiv al structurii economice, sunt prevazute cheltuieli de informare si publicitate, astfel vor fi tiparite flyere, bannere, un roll-up si un poster, si va fi realizat un film de promovare al spalatoriei auto. Va exista de asemenea un eveniment de deschidere al spalatoriei auto. Pe parcursul proiectului managerul de proiect si cele 5 persoane apartinand grupurilor vulnerabile vor fi instruite in cadrul unui curs de formare si dezvoltare a abilitatilor interpersonale. Pentru tot personalul spalatoriei auto se vor asigura servicii de catering, respectiv masa de pranz; de asemenea, transportul le va fi decontat. Spalatoria auto va functiona in Bucuresti. Pe perioada de implementare, cat si dupa terminarea acesteia, prin activitatile de informare si publicitate (conferinte de presa, evenimente de comunicare si promovare a economiei sociale) vor fi diseminate activitatile si rezultatele proiectului si astfel se va contribui la promovarea economiei sociale ca instrument de integrare sociala a grupurilor dezavantajate si vulnerabile.


Pentru multe informatii despre acest proiect, ne puteti scrie la adresa de email: economie.sociala@carusel.org