Centrul Comunitar Iancului – Obor

Centrul Comunitar Iancului – Obor

Copiii care participă la activitățile Centrului Comunitar Obor provin din familii dezavantajate care se confruntă cu sărăcie, locuire inadecvată, consum de droguri, violență etc.

Centrul Comunitar Obor facilitează integrarea copiilor în mediul educațional, prin sprijinirea acestora în dobândirea unor competențe și abilități necesare integrării, prevenirii abandonului școlar, dar și descoperirii înclinațiilor, pasiunilor. De asemenea, activitățile din cadrul centrului contribuie la dezvoltarea personală a acestor copii și crește accesul lor la servicii socio-medicale.

Centrul are un program structurat pe independență (posibilitate de alegere și motivație a dorințelor și intereselor îndreptate spre activități) și improvizație (în funcție de specificul zilei și de atmosfera de lucru) în activități.

Activitățile desfășurate în centru și instrumentele folosite în acest scop sunt împărțite în mai multe nivele de acțiune: nivel de lucru în echipă (lucrul cu copiii, voluntarii și familiile implicate), nivel individual de acțiune (planuri de acțiune pentru fiecare copil și familie) și nivel de comunitate (oportunități de implicare, învățare și închegare a relațiilor pentru voluntari, vecini, clienți și prieteni ai Asociației Carusel).