Politică de confidențialitate

Politica de confidentialitate

 

Generalități

Prezenta Politică de confidențialitate oferă informații despre colectarea, utilizarea și dezvăluirea către terți a datelor cu caracter personal de Asociația Carusel, cu sediul în Str. Barbu Brădescu, nr. 30, Sector 2, București, Cod de Identificare Fiscală 28716160. Utilizarea website-ului nostru www.carusel.org împreună cu toate subdomeniile acestuia (”Site”) reprezintă acceptul și consimțământul dumneavoastră în ceea ce privește practicile stipulate în prezenta Politică de confidențialitate.

 

Procesarea datelor personale

Asociația Carusel acordă o importanță deosebită securității informațiilor dumneavoastră. Protecția datelor dvs. cu caracter personal (denumite în continuare ”Date”) este foarte importantă, astfel că protecția datelor și a confidențialității reprezintă o prioritate. Procesarea Datelor de catre Asociația Carusel se realizează în acord cu prevederile Regulamentului UE nr.2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și a legislației naționale aplicabile.

Această Politică se va citi împreună cu Termenii şi condiţiile și Politica de utilizare a cookie-urilor.

 

Colectarea și utilizarea datelor

Puteți naviga pe Site-ul nostru fără să dezvăluiți datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care doriți să beneficiaţi de serviciile noastre, incluzând fără limitare: abonarea la newsletter, accesarea comunităţii www.carusel.org, postarea comentariilor, adaugarea de conţinut, o puteţi face furnizând anumite date cu caracter personal în timpul procesului de înregistrare a solicitarilor dumneavoastră. Acestea sunt: numele si prenumele, e-mail, telefon, vârsta şi sexul, după caz, dacă astfel de date sunt necesare pentru (denumite în continuare ”Scopurile Prelucrării”):

  1. atunci când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract, sau pentru efectuarea demersurilor, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea unui contract:

(a) crearea și înregistrarea unui cont de utilizator pe Site-ul nostru www.carusel.org;

(b) în general, pentru gestionarea relațiilor cu dvs., pentru a răspunde solicitărilor dvs. adresate în secţiunea „Contact” a Site-ului nostru www.carusel.org;

  1. în cazul în care v-ați exprimat consimţamantul expres pentru prelucrare:

(c) putem utiliza informațiile dvs. pentru a vă trimite newslettere;

iii. atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Asociației Carusel:

(d) este posibil să colectăm informații prin intermediul cookie-urilor pentru a vă oferi servicii de calitate și pentru a îmbunătăți experiența de navigare, în special pentru a vă stoca preferințele și parametrii în vederea economisirii timpului, pentru combaterea fraudei și analiza performanțelor Site-ului și serviciilor noastre. Aceste informații ne ajută să îmbunătățim site-urile web și aplicațiile noastre și să înțelegem mai bine preferințele dumneavoastră.

  1. atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale revenind Asociației Carusel potrivit reglementărilor aplicabile.

Orice date cu caracter personal comunicate în timpul procesului de înregistrare vor fi prelucrate de către Asociația Carusel, în calitate de operator în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, legislației române privind protecția datelor și a altor regulamente aplicabile.

Datele dvs. vor fi utilizate exclusiv în Scopurile Prelucrării pentru care au fost colectate inițial. Datele pot fi prelucrate pentru un scop legitim, altul decât Scopurile Prelucrării doar în măsura în care acest scop este similar Scopurilor Prelucrării. În cazul în care se dorește prelucrarea datelor în alt scop decât Scopurile Prelucrării în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate, vă vom oferi, înainte de orice prelucrare, informațiile detaliate relevante privind prelucrarea avută în vedere.

Aveți obligația de a furniza Asociației Carusel date corecte și complete. Nerespectarea acestei obligații constituie o încălcare a prezentei Politici de confidențialitate si exonerarea Asociației Carusel de orice raspundere cu privire la procesarea solicitarilor dumneavoastra. De asemenea, sunteți de acord să actualizați datele și să vă asigurați că acestea sunt corecte și complete.

Ca principiu general, oferirea consimțământului și furnizarea datelor cu caracter personal pentru prelucrarea bazată pe consimțământ este în totalitate voluntară; nu există efecte negative pentru dvs. în cazul în care alegeți să nu oferiți consimțământul sau să furnizați date cu caracter personal. Există cazuri în care Asociația Carusel nu poate lua măsuri fără anumite date cu caracter personal, de exemplu deoarece aceste date cu caracter personal sunt necesare pentru a vă procesa solicitările, pentru a vă transmite newsletter-ul sau pentru a vă oferi acces la alte informații. În aceste cazuri, din păcate, nu va fi posibil ca Asociația Carusel să vă ofere ceea ce solicitați fără furnizarea datelor cu caracter personal relevante.

Vă rugăm să consultați secțiunile imediat următoare pentru detalii privind scopurile prelucrării datelor și temeiurile legale ale unei astfel de prelucrări.

 

Utilizarea cookie-urilor și statisticile de utilizare via Google Analytics

Utilizăm tehnologia cookie-urilor pe Site-ul nostru, care ne permite să facilităm experiența navigării, în scopuri statistice și pentru îmbunătățirea site-ului. Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor și statisticile privind utilizarea via Google Analytics pe site-ul nostru web, precum și modul în care puteți să nu optați pentru diferite tipuri de prelucrare, dezactivarea stocării cookie-urilor sau înlăturarea cookie-urilor înregistrate, vă rugăm să parcurgeţi Politica noastră de utilizare a cookie-urilor.

 

 

 

Link-uri

Ocazional, site-ul sau newsletter-ele pot conține link-uri către alte site-uri web sau resurse pe internet. Vă rugăm să rețineți că aceste site-uri web sau resurse nu se află sub controlul Asociației Carusel și să luați la cunoștință și să acceptați faptul că Asociația Carusel nu este, sub nicio formă, responsabilă, direct sau indirect, de practicile sau acțiunile privind confidențialitatea acestor site-uri sau ale operatorilor lor. În vederea includerii unui astfel de link nu este necesară aprobarea de către Asociația Carusel sau de asocierea cu operatorii săi. Vă sfătuim să fiți atenți când părăsiți site-ul nostru și să citiți declarația de confidențialitate a fiecărui site web care colectează date cu caracter personal. Politica de confidențialitate pe care o citiți acum se aplică doar informațiilor colectate de către Asociația Carusel.

 

Destinatarii datelor

Politica noastră este aceea de a nu dezvălui, partaja, vinde sau închiria datele unor terți, altfel decât este prevăzut în prezenta Politică de confidențialitate. Asociația Carusel poate dezvălui date cu caracter personal unor terți, cum ar fi partenerii Asociației Carusel, în calitate de împuterniciți pentru și în numele Asociației Carusel (de ex.furnizori servicii de e-mail marketing pentru transmiterea de newslettere) cu care Asociația Carusel a încheiat acordurile contractuale necesare prevăzute de legislația UE și de legislația națională. Vom dezvălui date terților exclusiv în măsura efectuării prelucrărilor pentru Scopurile Prelucrării pentru care datele au fost iniţial colectate și prelucrate. Sunteți de acord în mod expres să dezvăluim datele cu caracter personal împuterniciților nostri.

Asociația Carusel poate dezvălui datele în vederea conformării cu obligaţiile stabilite în sarcina Asociației Carusel în baza reglementărilor legale aplicabile sau ca răspuns la cererea unei instanțe sau a altei autorități legale, cum ar fi un mandat sau o citație. Asociația Carusel poate să dezvăluie informații în cazul în care considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru prevenirea fraudelor, combaterea operaţiunilor de spălarea banilor sau de finanţare a actelor de terorism, precum şi pentru protejarea intereselor Asociației Carusel sau punerea în aplicare a Termenilor și Condițiilor.

 

Transferul datelor

Datele nu vor fi transferate în afara UE/SEE. Putem transfera informațiile dvs. personale furnizorilor de servicii de găzduire (hosting), asistență și mentenanță tehnică în afara Uniunii Europene. În cazul transferului, protejăm și oferim o protecție adecvată transferului datelor dvs. personale către destinatarii din tările respective prin încheierea cu destinatarii datelor a unor acorduri de transfer al datelor în forma clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

 

Perioada de retenție

Datele personale colectate și utilizate vor fi stocate pe durata necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, însemnând: pana la închiderea contului de utilizator sau dezabonarea de la serviciul nostru de transmitere a newsletter-ului prin e-mail, sau pentru orice altă perioadă mai lungă prevăzută de lege, de un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor sau de către autoritățile publice (spre ex. durata de păstrare a documentelor financiar contabile în cazul acordării premiilor). Imediat după terminarea perioadei de stocare aplicabilă, datele vor fi: (a) șterse sau distruse în siguranță; sau (b) transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor).

 

Securitate

Ca parte din administrarea site-ului nostru, am luat măsuri organizatorice și tehnice pentru a asigura un nivel de securitate adecvat împotriva riscurilor care apar în urma prelucrării, în special prin distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea, achiziția sau accesul neautorizat, manipularea voită sau accidentală, accesul de către terți, ștergerea sau modificarea datelor cu caracter personal. Veți fi notificat în cazul încălcării securității datelor, într-o perioadă de timp rezonabilă după descoperirea încălcării, cu excepția cazului în care organul abilitat stabilește că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar putea pune în pericol siguranța națională. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor organului abilitat. Vă vom răspunde în mod prompt oricaror solicitari privind încălcarea securității datelor.

 

Drepturile persoanelor vizate

Renunțare. În cazul în care ați consimțit la prelucrarea informațiilor dvs., puteți să vă retrageți oricând consimțământul.

Acces. Puteți să solicitați accesul la informațiile dvs. personale pe care le păstrăm. Dacă ne transmiteți o astfel de cerere, vă vom oferi toate informațiile despre scopurile prelucrării, categoriile de date prelucrate, categoriile de destinatari, perioada de retenție a datelor, drepturile dvs. de a rectifica, șterge sau restricționa datele accesate, dacă este cazul. Dacă este posibil, vă vom oferi posibilitatea de a accesa de la distanță sistemul care vă poate oferi accesul direct la datele dvs. personale.

Portabilitate. Puteți obține o copie a informațiilor personale pe care le avem înregistrate într-un format compatibil și o structură care vă permite să vă exercitați dreptul de portare a datelor.

Restricționare. Puteți să cereți restricționarea în următoarele cazuri: pe perioada care îi permite Asociației Carusel să verifice acuratețea datelor dvs. personale în cazul în care o contestați; în cazul în care prelucrarea este ilegală și preferați să restricționați informațiile personale, nu să le ștergeți; dacă doriți ca Asociația Carusel să vă păstreze informațiile personale, deoarece aveți nevoie de acestea pentru a vă apăra în instanță; în cazul în care v-ați opus prelucrării, Asociația Carusel trebuie să verifice dacă există motive legitime pentru prelucrare care pot să prevaleze drepturilor proprii.

Rectificare/Ștergere. Puteți, de asemenea, să solicitați corectarea, modificarea, ștergerea oricărei informații care este incompletă, expirată sau incorectă. Puteți solicita ștergerea informațiilor dvs. personale în următoarele cazuri:

  • în cazul în care informațiile dvs. personale nu mai sunt necesare în scopul prelucrării datelor;
  • dacă v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor doar pe baza consimțământului;
  • în cazul în care v-ați opus prelucrării datelor;

dacă infomațiile personale trebuie șterse în vederea îndeplinirii obligațiilor legale aplicabile Asociației Carusel. Vom lua toate măsurile necesare pentru a informa împuterniciţii Asociației Carusel implicaţi în prelucrarea datelor despre această ștergere.

Opoziție. Vă puteți opune prelucrării informațiilor dvs. personale în orice moment când sunt utilizate în scopuri de marketing sau elaborare a profilurilor pentru a vă transmite reclame de interes sau pentru a vă opune dezvăluirii datelor dvs. unor terți.

Reclamație. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă.

Vă puteți exercita drepturile în mod liber, oricând, trimițând o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind datele de contact din secțiunea finală a prezentei Politici de confidențialitate.

Vă rugăm să ne contactați imediat în cazul în care considerați că datele dvs. personale au fost furnizate fără consimțământ, trimițându-ne o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind datele de contact din secțiunea finală a prezentei Politici de confidențialitate.

 

Modificări

Ocazional, prezenta Politică de confidențialitate poate fi actualizată. Modificările sunt afișate pe Site-ul nostru, astfel încât să aveți acces permanent la detaliile privind infomațiile pe care le colectăm, la modul în care și în ce condiții sunt folosite. Orice modificare materială sau de altă natură va intra în vigoare imediat după data publicării pe site-ul nostru.

 

Informații de contact

În cazul în care aveți întrebări suplimentare despre modul în care prelucrăm informațiile personale sau dacă doriți să exercitați vreunul dintre drepturile anterior mentionate în prezenta Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind următoarele date de contact:

Pentru e-mail: office@caruselorg

În scris: prin poştă sau curier la adresa: Str. Barbu Brădescu, nr. 30, Sector 2, București, România.

Cererile pentru accesul, corectarea, restricționarea sau ștergerea prelucrării trebuie să fie făcute în scris și sunt supuse restricțiilor legale în vigoare. Ne vom asigura că sunt luate toate măsurile adecvate pentru rezolvarea cererii dvs. fără întârziere și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informația va fi transmisă prin mijloace electronice dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați, în scris, altfel.

 

Actualizări

Aceste Site este proprietatea Asociației Carusel și ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări sunt necesare.

Ultima actualizare a fost realizata la data de iunie 2021.