Termenii și condițiile

Termeni și condiții pentru utilizarea www.carusel.org

 

Acești Termeni și condiții guvernează utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web; Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord în totalitate cu acești Termeni și condiții și Politica de confidențialitate parte integrantă a termenilor și condițiilor. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, politica de confidențialitate sau orice parte a acestora, nu trebuie să utilizați acest site.

 

În utilizarea acestui site se consideră că ați citit și ați fost de acord cu următorii

 

Termeni și condiții și Politica de confidențialitate, ce constituie parte integrantă a acestora.

Site-ul este administrat de către Asociația Carusel, cu sediul în Str. Barbu Brădescu, nr. 30, Sector 2, București, Cod Fiscal 28726160.

Acest site este oferit în forma în care se prezintă la accesarea sa de către utilizatori, fără nici un fel de alte garanții. Asociația Carusel nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului sau.

 

Acești Termeni și condiții se pot modifica din timp în timp. Veți fi notificat ori de câte ori se produc modificări ale termenilor și condițiilor website-ului. Continuarea utilizării site-ului ulterior acestei notificări reprezintă acordul dvs. expres pentru Termenii și condițiile actualizate.

 

Declarația de Confidențialitate

Ne angajăm să vă protejăm intimitatea. Angajații autorizați din cadrul Asociației Carusel în baza nevoii de a ști utilizează orice informație colectată numai de la persoane fizice. Vom revizui în mod constant sistemele și datele noastre pentru a asigura cele mai bune servicii pentru persoanele care accesează site-ul nostru. Vom investiga orice infracțiune specifică pentru acțiuni neautorizate împotriva sistemelor informatice și a datelor, în vederea urmăririi și / sau luării de acțiuni civile pentru a recupera daunele împotriva celor responsabili.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Suntem conștienți de faptul că securitatea informațiilor dvs. cu caracter personal este o preocupare importantă. Protecția datelor dvs. personale este foarte importantă pentru noi, protecția datelor și protecția vieții private fiind o prioritate pentru noi. Datele dvs. personale vor fi gestionate în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate, parte integrantă a acestor Termeni și condiții.

 

 

 

Excluderi și Limitări

 
Informațiile de pe acest site sunt furnizate pe o bază „ca atare”. În măsura maximă permisă de lege, Asociația Carusel:

 • exclude toate reprezentările și garanțiile referitoare la acest site și conținutul său sau care sunt sau ar putea fi furnizate de către afiliați sau orice terțe părți, inclusiv în ceea ce privește orice inexactitate sau omisiune din acest site și/ sau documentele Asociației; și
 • exclude toate răspunderile pentru daune ce apar din sau în legătură cu utilizarea dvs. a acestui site. Aceasta include, fără limitare, pierderile directe, pierderea afacerii sau profiturilor (indiferent dacă au fost sau nu previzibile, astfel de profituri, apărute în desfășurarea normală a lucrurilor sau dacă ați sfătuit această Asociație de posibilitatea unei astfel de pierderi potențiale), daune cauzate de computerul dvs., software-ului, sistemelor și programelor şi datelor acestora sau orice alte daune directe sau indirecte, pe cale de consecință și incidentale.

 

Excluderile de mai sus și limitările se aplică numai în măsura permisă de lege. Nici unul dintre drepturile dvs. statutare de consumator nu sunt afectate.

 

Cookies
La fel cum sunt majoritatea site-urilor interactive, acest site folosește cookies. Pentru informații complete legate de cookie-urile utilizate și cum puteți dezactiva aceste cookie-uri, va rugăm să accesați Politica noastră de utilizare a cookie-urilor.

 

Legături dinspre acest site

 
Asociația Carusel nu monitorizează și nu analizează conținutul site-urilor altor părți care sunt legate dinspre acest site. Opiniile exprimate sau materialul ce apare pe astfel de site-uri nu sunt în mod necesar împărtășite sau susținute de noi și noi nu ar trebui să fim considerați editor unei astfel de opinii sau material. Vă rugăm să aveți în vedere că nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate și nici pentru conținutul acestor site-uri. Încurajam utilizatorii noștri sa fie conștienți atunci când părăsesc site-ul nostru și sa citească declarațiile de confidențialitate ale acestor site-uri. Trebuie să evaluați securitatea și veridicitate oricărui alt site conectat la acest site sau accesat de către dvs. din acest site, înainte de a dezvălui orice informație personală către ei. Asociația Carusel nu își va asuma responsabilitatea pentru nicio pierdere sau daună în orice manieră indiferent de cauză, ce rezultă din dezvăluirea de către dvs. către terțe părți a informațiilor personale.

 

Notificare drepturi de autor

Dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală relevante există pe toate textele legate de Asociația Carusel și pe întregul conținut al acestui site.

Drepturile de autor ale celor care distribuie conținut prin intermediul site-ului nostru revin Asociației Carusel.

Cu excepția situațiilor în care utilizatorul are o autorizație din partea Asociației Carusel, acesta nu are dreptul de a vinde, de a acorda un drept de utilizare, de a închiria, modifica, distribui, copia, reproduce, transmite, afișa public, realiza în mod public, publica, adapta, edita sau de a crea lucrări derivate ale acestor materialele sau oricărei secțiuni conținute de site.

 

Utilizarea site-ului:

Nu trebuie să:

 • republicați materialul de pe acest site (inclusiv republicarea pe un alt site web);
 • vindeți, închiriați sau sub-licenția materialul de pe site;
 • reproduceți, duplicați, copiați sau altfel exploata material de pe acest website pentru un scop comercial;
 • utilizați acest site în niciun mod care cauzează, sau poate cauza, daune site-ului sau deranjamente în disponibilitatea sau accesibilitatea site-ului; sau în niciun mod care este ilicit, ilegal, fraudulos sau dăunător, sau în legătură cu orice scopuri sau activități ilicite, ilegale, frauduloase sau dăunătoare.
 • utilizați acest site pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, trimite, folosi, publica sau distribui niciun fel de material care constă din (sau este legat de) orice spyware, virus informatic, cal troian, vierme, keystroke logger, rootkit sau alte software-uri malițioase.
 • desfășurați nicio activitate de colectare a datelor sistematică sau automată (inclusiv, fără a se limita la scraping, data mining, extragerea datelor şi colectarea de date), pe sau în legătură cu acest site sau care conține produse software dăunătoare sau orice alte coduri informatice, fișiere sau programe care sunt destinate sau prevăzute a perturba, deteriora, limita sau interfera cu buna funcționare a oricărui echipament software, hardware sau de telecomunicații sau care pot deteriora sau obține acces neautorizat la orice sistem, date sau alte informații aparținând Asociației Carusel sau oricărui terţ;
 • utilizaţi acest site web pentru a transmite sau trimite comunicări comerciale nesolicitate;
 • utilizaţi acest site web pentru scopuri legate de marketing fără acordul expres scris al Asociației Carusel.
 • (a) să întreprindeţi orice acțiune sau (b) să încărcaţi, să descărcaţi, să postaţi, să transmiteţi sau să distribuiţi în alt mod sau să facilitaţi distribuirea oricărui conținut folosind orice serviciu de comunicații sau alt serviciu disponibil pe sau prin intermediul site-ului, care:
  • încalcă orice brevet, marcă comercială, marcă de serviciu, secret comercial, drept de autor, dreptul la viața privată sau publicitate sau alt drept al oricărei alte persoane sau entități;
  • include o înregistrare video sau o fotografie a unei alte persoane sau o locație identificabilă pe care utilizatorul le-ar utiliza fără consimțământul persoanei sau proprietarului locației respective;
  • este ilegală, amenințătoare, abuzivă, de hărțuire, defăimătoare, calomnioasă, înșelătoare, frauduloasă, care aduce atingere vieții private a unei alte persoane, delictuală, obscenă, ofensatoare, sexual explicită; descrie sau prezintă nuditate, activități ilegale, moarte sau violență sau încurajează un comportament care ar putea constitui o infracțiune;
  • constituie reclamă neautorizată sau nesolicitată, corespondență electronică nesolicitată sau corespondență electronică în masă (en. junk or bulk e-mail or spamming);
  • implică activităţi comerciale şi/sau vânzări fără acordul prealabil scris al Asociației Carusel, precum: concursuri, loterii, scheme de barter, publicitare sau piramidale;
  • face publicitate la, sau solicită oricărui alt utilizator al site-ului să cumpere sau să vândă produse sau servicii prin intermediul site-ului;
  • afișează o reclamă sau acceptă sume de bani sau orice obiect de valoare de la un terţ în schimbul realizării de către utilizator a oricărei activităţi pe sau prin intermediul site-ului, în numele persoanei respective, cum ar fi postarea de conținut comercial sau postarea de bloguri sau buletine având un scop comercial; sau
  • nu este adecvat copiilor sub vârsta de 18 ani;
  • îşi asumă/folosește identitatea oricărei persoane sau entități, inclusiv a oricărui angajat sau reprezentant al Asociației Carusel.

 

Acces restricționat

Accesul la anumite zone ale acestui site este restricționat. Asociația Carusel îşi rezervă dreptul de a restricționa accesul la acest site, sau chiar la întregul site, la propria sa discreție.

În cazul în care Asociația Carusel vă furnizează un nume de utilizator şi o parolă care vă permit să accesați zone restricționate de pe acest site sau un alt conținut ori serviciu, trebuie să vă asigurați că numele de utilizator şi parola rămân confidențiale.

Asociația Carusel poate să dezactiveze numele dumneavoastră de utilizator şi parola în orice moment, la discreția sa exclusivă, fără vreo notificare sau explicație.

 

Conținutul utilizatorului

În termenii şi condiţiile de utilizare, „conţinutul dumneavoastră” înseamnă materialul (inclusiv, fără a se limita la text, imagini, materiale audio, materiale video şi materiale audio-vizuale informaţii, date, documente, text, logo-uri, concept, idei, fie că sunt protejate sau nu de legile privind dreptul de autor) pe care îl încarcaţi în vederea publicării pe site-ul nostru, indiferent de scop sau care este generat, furnizat sau care este accesibil în alt mod pe Site.

Prin încarcarea  conţinutului dumneavoastră pe site, declaraţi pe proprie răspundere, garantaţi si vă angajaţi că (i) dețineţi sau controlaţi în alt mod toate drepturile asupra acestor materiale (inclusiv orice imagini sau alte materiale incluse în acestea) și că diseminarea și utilizarea materialelor de către Asociația Carusel (inclusiv, dar fără a se limita la, publicarea conținutului pe site) nu încalcă  drepturile oricărui terț; (ii) dețineţi toate licenţele, drepturile, acordurile şi aprobările necesare pentru aceste materiale și autorizaţi Asociația Carusel să utilizeze aceste materiale conform acestor Termeni şi condiţii; (iv) utilizarea materialelor nu încalcă Termenii şi condiţiile; (v) titularul oricăror drepturi, inclusiv drepturi morale cu privire la astfel de materiale, a renunțat în totalitate și efectiv la toate aceste drepturi și v-a acordat, în mod valabil și irevocabil, dreptul de a acorda licența menționată mai jos.

Prin încarcarea  conţinutului dumneavoastră pe site, acordaţi Asociației Carusel o licenţă globală, irevocabilă, neexclusivă, fără redevenţe pentru a utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce şi distribui conţinutul dumneavoastră pe orice suport media existent sau viitor şi de a exploata în orice alt mod conţinutul dumneavoastră. De asemenea, acordaţi Asociației Carusel dreptul de a sublicenția aceste drepturi şi dreptul de a intenta o acţiune pentru încălcarea acestor drepturi.

Conţinutul dumneavoastră nu trebuie să fie ilegal sau ilicit, nu trebuie să încalce drepturile legale ale unei terţe părţi şi nu trebuie să fie capabil să dea naştere la o acţiune în justiţie, indiferent dacă este împotriva dumneavoastră sau împotriva Asociației Carusel sau împotriva unei terțe părţi (în fiecare situație, în baza oricărei legi aplicabile).

Nu trebuie să încărcați pe site niciun conţinut care este sau a fost vreodată, potenţial sau efectiv, obiectul unor proceduri legale sau a altor plângeri similare.

Asociația Carusel îşi rezervă dreptul de a edita sau de a şterge orice material trimis pentru publicare site, sau stocat pe serverele Asociației Carusel, sau găzduit sau publicat pe acest site.

 

Lipsa garanțiilor

În măsura permisă de legile aplicabile, serviciul, site-ul, precum şi întreg conținutul, materialele, contribuțiile utilizatorilor încărcate, produsele şi serviciile incluse în sau care sunt disponibile pe site, sunt furnizate „ca atare” şi „aşa cum sunt disponibile”, fără nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții implicite privind titlul de proprietate, neîncălcarea vreunui drept, vandabilitatea şi adecvarea pentru un anumit scop, iar orice garanţii pe care le-ar implica orice activitate în curs de executare sau uzanță comercială sunt excluse în mod expres. Asociația Carusel nu face nicio declarație şi nu oferă nicio garanție în legătură cu acest site sau cu informația și materialele oferite pe acest site.

Fără a aduce atingere la generalitatea paragrafului anterior, Asociația Carusel nu garantează că:

 • acest site va fi disponibil în permanență, sau disponibil pentru toți;
 • orice defecte sau erori vor fi corectate;
 • conținutul, materialele, contribuțiile utilizatorului sau prezentările nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare;
 • informația de pe acest site este completă, adevărată, precisă sau nu induce în eroare;
 • rezultatele generate de utilizarea materialelor vor îndeplini cerinţele utilizatorului.

Nimic de pe acest site nu constituie și nu este destinat a se constitui în sfaturi de orice fel.

 

Limitări de răspundere

în măsura permisă de legea aplicabilă, Asociația Carusel, directorii, administratorii, angajații, agenții sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători, în nicio situaţie, nici în temeiul vreunei răspunderi contractuale sau delictuale, pentru neglijență (inclusiv neglijență gravă) sau în baza oricărei alte teorii juridice, în ce priveşte site-ul, materialele, contribuțiile utilizatorului orice conţinut accesibil prin intermediul site-ului, pentru:

 • pentru orice erori, omisiuni sau inexactități a oricărui conținut sau material sau contribuţii ale utilizatorilor sau pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel rezultat ca urmare a folosirii de către utilizator a oricărui conținut, material sau a oricărei prezentări postat(e), transmis(e) sau puse la dispoziţie în alt mod pe sau prin intermediul site-ului;
 • orice erori, viruşi, programe disimulate (troieni) sau altele asemănătoare (indiferent de sursa de proveniență a acestora)
 • orice pierdere indirectă, specială sau consecvenţială;
 • orice pierderi comerciale, pierderi de încasări, venituri, profituri sau economii anticipate, pierderi de contracte sau de relaţii de afaceri, pierderi de reputaţie sau de fond comercial, sau pierdere sau corupere de informaţii sau date.

Aceste limitări de răspundere se aplică chiar dacă Asociația Carusel a fost informată expres cu privire la pierderea potențială.

 

Caracterul rezonabil

Prin utilizarea site-ului, sunteţi de acord că excluderile şi limitările de răspundere stabilite în acest disclaimer de site sunt rezonabile. Dacă nu consideraţi că sunt rezonabile, nu trebuie să utilizaţi acest site.

 

Asigurare

Prin prezenta asiguraţi Asociația Carusel şi vă obligați să mențineți protejată Asociația Carusel de orice pierderi, daune, costuri, răspunderi şi cheltuieli (inclusiv, fără a se limita la taxe juridice şi orice sume plătite de Asociația Carusel unei terţe părţi pentru lichidarea unei plângeri sau dispute la sugestia consilierilor juridici ai Asociației Carusel) înregistrate sau suportate de Asociația Carusel, care decurg din încălcarea de către dumneavoastră a oricărei prevederi din termenii şi condiţiile din prezenta sau care decurg din orice plângere potrivit căreia aţi încălcat o prevedere din acești termeni şi condiţii.

 

Încălcări ale termenilor şi condițiilor din prezenta

Fără a afecta celelalte drepturi ale Asociației Carusel în baza acestor Termeni şi condiţii, dacă încălcaţi termenii şi condiţiile în vreun fel, Asociația Carusel poate lua orice măsură pe care o consideră potrivită pentru a lua atitudine faţă de încălcare, inclusiv suspendarea accesului dumneavoastră la site, interzicerea accesării de către dumneavoastră a site-ului, blocarea accesului la site a calculatoarelor care folosesc adresa dumneavoastră de IP, contactarea furnizorului dumneavoastră de servicii de Internet pentru a-i solicita să vă blocheze accesul la site şi/sau intentarea unui proces împotriva dumneavoastră.

Sunteţi de acord să apăraţi, să compensaţi şi să garantaţi Asociația Carusel, afiliații şi angajaţii, contractanții, directorii, administratorii şi reprezentanții acesteia împotriva tuturor răspunderilor, pretențiilor şi cheltuielilor, inclusiv onorariilor rezonabile ale avocaților, care decurg din următoarele acţiuni ale utilizatorului:

 • utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a site-ului;
 • accesul la site, utilizarea serviciilor puse la dispoziţie, prezentărilor, contribuţiilor utilizatorilor şi conținutului, cu încălcarea Termenilor şi condițiilor;
 • încălcarea de către utilizator sau a oricărui terţ care utilizează contul acestuia a oricărui drept de proprietate intelectuală sau a altui drept al oricărei persoane sau entități.

 

Cesiune

Asociația Carusel poate transfera, subcontracta sau gestiona în alt fel drepturile şi/sau obligațiile care îi revin în baza acestor termeni şi condiţii fără a vă notifica sau a obţine acordul dumneavoastră.

Nu vă puteţi transfera, subcontracta sau gestiona în vreun alt fel drepturile şi/sau obligațiile care vă revin în baza acestor Termeni şi condiţii.

 

Detaliile Asociației Carusel

Sediul Social: Str. Barbu Brădescu, nr. 30, Sector 2, București, România

Cod de Identificare Fiscală: 28726160

Puteți contacta Asociația Carusel prin email la adresa: office@carusel.org