Policy paper –  Accesul la acte de identitate

Carusel mai 24, 2020

Asociația Carusel a participat, împreună cu ARAS Timișoara, SASTIPEN și Centrul de Resurse Juridice, la dezvoltarea unui document de poziție privind accesul la documente de identitate al persoanelor vulnerabile. Documentul de poziție analizează contextul legislativ privind asigurarea dreptului la identitate în România, obligativitatea dovezii domiciliului pentru obținerea unui act de identitate, efectele legislației, cât și problemele structurale pe care le întâmpină persoanele vulnerabile, respectiv persoanele fară adăpost și persoanele de etnie romă care nu pot face dovada domiciliului. Totodată, documentul analizează și efectele actului de identitate provizoriu, act care are potențialul de a spori discriminarea persoanelor marginalizate, întrucât indica starea de vulnerabilitate cu care aceste persoane se confruntă.

Citește documentul de poziție despre accesul la acte de identitate